Een afspraak maken

Voor al onze patiënten stellen wij een persoonlijk behandelplan op. Daarom is het helaas niet mogelijk om een afspraak in te plannen via de website. U kunt ons bellen op nummer 06 – 11 64 34 24 voor een afspraak, onze balie-assistente staat u dan graag te woord.

Voor een bezoek aan de mondhygiënist heeft u geen verwijzing meer nodig van uw tandarts. U kunt rechtstreeks een afspraak maken voor een behandeling bij de mondhygiënist. 

Niet nakomen van een afspraak
Als u een afspraak heeft gemaakt, rekenen wij op uw komst. Lukt het niet om uw afspraak na te komen, dan vragen wij u dit minimaal 24 uur van tevoren bij ons te melden.

Indien de afspraak niet (tijdig) is geannuleerd, zijn wij genoodzaakt de kosten van de gereserveerde tijd en/of de afgesproken behandeling in rekening te brengen.

Wat nu te doen?

U ontvangt van ons een bevestiging van uw eerste afspraak per post of per email.
Voor de eerste afspraak reserveren wij 45 – 60 minuten.

Wilt u meenemen:

Tijdens u eerste afspraak worden uw wensen en uw mondsituatie met u besproken.
Er wordt een begroting voor u opgesteld.
Na akkoord wordt er gestart met de behandeling.

  • Behandelingen door de mondhygiënist worden bij kinderen jonger dan 18 jaar 100% vergoed vanuit de basisverzekering.
  • De kosten van behandelingen door de mondhygiënist worden geheel of gedeeltelijk vergoed afhankelijk van de aanvullende verzekering voor tandheelkundige hulp.

Tarieven & Facturatie

Tarieven 2024

De tandheelkundige tarieven 2024 zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Wij hebben voor u een samenvatting gemaakt uit de tariefbeschikking tandheelkundige zorg 2024 t.b.v. mondhygiënist. Handig om een indicatie te krijgen voor de kosten.

Download de Tarievenlijst 2024.

Kijk voor meer informatie op www.allesoverhetgebit.nl

Facturatie

Om meer tijd aan uw zorg te kunnen besteden, hebben wij de facturatie uitbesteed aan Infomedics. Zij versturen direct na de behandeling uw factuur en u betaalt aan hen uw eigen bijdrage. Om dit voor ons te kunnen doen, hebben wij uw juiste gegevens nodig. Wilt u daarom zo vriendelijk zijn om uw juiste e-mailadres en mobiele telefoonnummer bij de balie door te geven? Dan weten we zeker dat de factuur goed bij u terecht komt.

Contact Infomedics

Infomedics.nl
036 – 20 31 900

Klachtenregeling

U staat bij ons op de eerste plaats, maar er kunnen zich onverhoopt situaties voordoen waarover u niet tevreden bent, of waarover u een klacht wilt indienen. In deze folder (pdf) leest u de klachten procedure.

Voor meer informatie kunt u ook nog terecht op onderstaande website.

https://www.skge.nl/aanmaken-formulier-prs/klachtbemiddeling-mondhygienisten